Anmälningsavgift (betalas senast 31 mars)
1 800 kr Boende på skola.
3 000 kr Lokala lag/Eget boende (F/P 10-15år).
1 000 kr Lokala lag/Eget boende (F/P 8–9år) speldagar fredag och lördag, endast lokala lag/lag med eget boende. 

Gäller samtliga lag och detta binder er anmälan till cupen. Betalning av avgifter är ett kvitto på att man är definitivt anmäld till cupen.

Deltagaravgift (betalas senast 15 maj)
1050 kr/person

Deltagaravgift betalas av spelare och ledare som valt "Boende på skola". Avgiften omfattar cuparmband, gympapåse, transporter, mat, administration, tävlings- och domarkostnader.

Ange gärna preliminärt antal deltagare vid anmälan.

Betalningspolicy
Hudik Cup kommer att återbetala samtliga avgifter om cupen inte kan genomföras på grund av eventuella restriktioner orsakat av Covid 19.

Ingen återbetalning av anmälningsavgiften sker vid utdragning av lag ur cupen efter 31 mars. Vid inträffande av sjukdom ska intyg av läkare uppvisas för att erhålla återbetalning av deltagaravgift.

Om lag drar sig ur cupen efter den 5:e juni kommer ingen avgift att återbetalas.

SAMTLIGA BETALNINGAR TILL HUDIK CUP BG: 403-8204

OBS! Märk betalningen med ert anmälningsnummer.