Spelas enligt SvFF:s regler och nationella spelformer 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 samt 11 mot 11.

Klassindelning
F/P 15 (f 2008) Spelform 11mot11 Speltid 2×20 min.
F/P 14 (f 2009) Spelform  9mot9     Speltid 2×20 min.
F/P 13 (f 2010) Spelform  9mot9      Speltid 2×20 min.
F/P 12 (f 2011) Spelform  7mot7      Speltid 2×15 min.
F/P 11 (f 2012) Spelform  7mot7      Speltid 2×15 min.
F/P 10 (f 2013) Spelform  7mot7      Speltid 2×15 min.
F/P   9 (f 2014) Spelform   5mot5     Speltid 2x12 min.
F/P   8 (f 2015) Spelform   5mot5     Speltid 2x12 min.

Disponering av spelare
Förening som deltar med mer än ett lag i samma åldersklass får ej flytta spelare mellan lagen. Det är tillåtet att spela i äldre åldersklasser och flickor får spela med pojkar förutsatt att de har rätt ålder.

Dispenser
Maximalt två(2) spelare som är ett år äldre på planen samtidigt. Fler överåriga får vara med i lagets trupp. Ingen ansökan behövs.

Dispens är till för att möjliggöra spel för samtliga ungdomar/lag som vill delta i Hudik Cup och skall inte vara ett medel för toppning av lag.

Priser
I 5 mot 5 samt 7 mot 7 klasserna får samtliga deltagare medalj.
I 9 mot 9 samt 11 mot 11 klasserna utdelas Hudik Cup pokal till segrande lag i A-finalen.
Medaljer utdelas till finallagen i A-finalen samt till segrande lag i B-finalen.
Pris till matchens lirare utdelas i A-finalen (gäller 13–15 år).
F/P 8-9år:      12st medaljer
F/P 10-12år: 15st medaljer
F/P 13-15år: 20st medaljer

Lokala lag eller lag med Eget boende hämtar sin Lagkasse med medaljer på Tävlingsexpeditionen under cupen.  

Lag som har fler deltagare(spelare+ledare) kan hämta kompletterande medaljer på Tävlingsexpeditionen.

Spelare / avbytare
Varje lag får anmäla obegränsat antal spelare i truppen. I varje match får fritt antal avbytare användas. I samtliga klasser får byten ske flygande. Byten skall ske vid mittlinjen. Inkommande spelare får ej beträda planen innan utgående spelare lämnat planen.

Utvisning
Spelare/ledare som utvisas (oavsett utvisningens art) får inte delta i lagets nästkommande match i cupen. Det åligger laget att tillse att spelare som utvisats inte deltar i nästkommande match. Utvisning för grov förseelse åtföljs alltid av rapport från domaren till tävlingsjuryn som beslutar om bestraffning samt eventuell rapport till berört Distriktsförbund.

Gruppspel (8–9 år)
F/P 8 till F/P 9 spelas enligt Svenska Fotbollförbundets bestämmelser i tillämpliga delar. I första gruppspelet delas lagen in i fyra- eller femlagsgrupper. Alla lag garanteras minst fyra matcher och spel under fredag och lördag.

Gruppspel (10–12 år)
F/P 10 till F/P 12 spelas enligt Svenska Fotbollförbundets bestämmelser i tillämpliga delar. I första gruppspelet delas lagen in i fyra- eller femlagsgrupper. Alla lag garanteras fem matcher och spel under fredag, lördag och söndag.

Gruppspel (13–15 år)
Spelas som enkelserie. Ettan och tvåan i varje grupp går till A-slutspel. Trean, fyran och eventuellt femman (vid femlagsgrupper) går till B-slutspel. Målsättningen är att a lla lag ska få spela minst  fyra matcher (tre gruppspel och minst en slutspel), samt spel under fredag, lördag och söndag.   I vissa klasser (med stort deltagarantal) kan det bli så att slutspelet börjar redan lördag kväll, och lag som då förlorar blir utan match under söndagen.

Lagens placering efter gruppspelet bestäms av följande:
1. Antal poäng.
2. Målskillnad.
3. Flest gjorda mål.
4. Inbördes möte.
5. Lottning.

Slutspel (13–15 år)
Spelas enligt utslagsmodellen.
Vid oavgjort resultat tillgrips straffsparkstävling enligt Sudden Death-metod, det vill säga, lagen lägger växelvis varsin straff tills ett lag gjort ett mål mer än det andra efter samma antal straffar. Straffmål inräknas i matchresultatet. Alla i matchen deltagande spelare får vara straffläggare.

Vid oavgjort resultat i finalerna tillgrips straffsparkstävling enligt följande: Varje lag skjuter växelvis 3 straffsparkar vardera med olika spelare. Är det fortfarande oavgjort fortsätter lagen att skjuta straffar, en straffspark i taget tills avgörande sker. Fritt val av spelare som lägger dessa straffar, d.v.s. spelare som lagt någon av de tre första straffarna får lägga fritt antal straffar hädanefter.

Protester
Protest skall ha inkommit till planvärd senast 30 minuter efter matchens slut. En avgift på 500 kronor skall samtidigt erläggas, vilken återfås vid godkänd protest. Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas

Tröjor/Bollar/Utrustning
Tröjor skall vara numrerade och numren skall överensstämma med det som är angivet på̊ laguppställningen.  Spelare kan ha samma tröjnummer i olika matcher då truppen är stor speciellt i de lägre klasserna. Vid lika tröjfärg byter bortalaget till reservtröjor. Glöm ej reservställ eller västar och kolla dina motståndares tröjfärg i god tid.
Lagen håller med egna uppvärmningsbollar.
F/P 14 – F/P 16 spelar med Bollstorlek 5.
F/P 10 – F/P 13 spelar med Bollstorlek 4.
F/P   8 – F/P    9 spelar med Bollstorlek 3.
Godkända benskydd är obligatoriskt i alla åldersklasser.

Tävlingsjury
Tävlingsjuryn består av representanter från tävlingsledningen Hudik Cup, Hälsinglands FF tävlingskommitté och arrangörsföreningen Strands IF. 

Tävlingsjuryn kan besluta om sanktioner om lag eller dess supportrar ej följer cupbestämmelser eller ordningsregler, eller agerar osportsligt. 

Spelplaner
Samtliga matcher spelas på̊ naturgräs eller konstgräs. Tävlingsjuryn förbehåller sig all rätt att flytta matcher vid dåligt väder/underlag till annat underlag eller annan plan. Meddelande om ändring sker till lagansvarig ledare.

Spelprogram
Tävlingsjuryn förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad det gäller grupper, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje lagansvarig ledare.

Försäkringar och ansvar
Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på̊ och utanför planen. Hudik Cup har ingen kollektiv försäkring som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

Spelarförteckning/laguppställning
Innan lagets första match måste spelarförteckningen registreras i er Laganmälan. I och med upprättande av spelarförteckning intygar ledaren att spelaren är registrerad för föreningen, att rätt ålder anges och därmed är behörig att spela. Spelarförteckningen kan kontrolleras i efterhand och vid felaktiga uppgifter anmäls föreningen och ledaren till respektive distriktsförbund. 

Spelarförteckningen kan kontrolleras i efterhand och vid felaktiga uppgifter anmäls föreningen och ledaren till respektive distriktsförbund.

Domare och assisterande domare
Utbildade föreningsdomare kommer ifrån arrangörsföreningen.
Distriktsdomare dömer samtliga 9 mot 9 (14 år) samt 11 mot 11 matcher.
Assisterande domare i alla slutspelsmatcher.

Under lördag och söndag kommer matcher på Ullsäter och på finalpasset att dömas av domare som genomgår steg 1-utbildning.

Vid matcher där tredomarsystem inte tillämpas ska respektive lag tillsätta en linjeman var vars uppgift är att bedöma om bollen är ute eller inte

Force Majeure/Inställd turnering
Hudik Cup är inte återbetalningsansvarig, och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada, som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför Hudik Cups kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, naturkatastrofer, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk eller andra force majeure-händelser.