Strands IF är en idrottsförening som bildades 1901. Vi är en flersektionsförening och bedriver fotboll, handboll, friidrott och konståkning, i fotbollsverksamheten har vi över 500 stycken spelare i alla åldrar och närmare 100 stycken ledare.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. All idrottsträning i föreningen har det långsiktiga målet att ge varje individ möjlighet att i tävlingssammanhang prestera optimalt utifrån var och ens förutsättningar.

All verksamhet i föreningen strävar efter att skapa sunda och trygga ungdomsmiljöer. Strands IF betonar kravet på fair play, tar avstånd från fusk och tobaksbruk och betonar restriktivitet vad gäller alkohol. Föreningen ska motverka all form av diskriminering, samt skall aktivt verka för en nolltolerans mot dopning och narkotika.

Strands IF bidrag till att skapa ett ännu bättre Hudiksvall är  Hej Aktivitet  där vi driver en mängd olika projekt: Aktivitetsklubben, Fritidsbanken, Fredagsfotboll och Gå Fotboll. Genom aktivitet skapas en ökad meningsfullhet, hälsa, inkludering och integration för människor i Hudiksvalls kommun.

Hudik Cup startades år 1979 och vid den första upplagan gjorde 11 lag upp om pokalerna. Idag har Hudik Cup vuxit till en av Sveriges största helg cuper med över 350 lag och närmare 6000 deltagare, cupfesten lockar närmare 18 000 besökare till Glada Hudik.